Best 10 Chhan Chhan Goshti In Marathi | 10 छान छान गोष्टी मराठीमध्ये

10 छान छान गोष्टी,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

 10 छान छान गोष्टी मराठीमध्ये 10 छान छान गोष्टी , लहान मुलांच्या मनावर आदर्शाचा, मूल्यांचा सक्षम संस्कार खचितच करतील, असा आम्हांस दृढ विश्वास वाटतो. तर आपण या 10 छान छान गोष्टी पाहू . उंदराची टोपी  एक उंदिरमामा होता. तो रस्त्याने जात असताना याला एका फडके सापडते.ते फडके जरा खराब झाले होते म्हणून उंदीरमामा एका धोब्याकडे जातात.आणि … Read more

Bal Sanskar Katha | बालसंस्कार कथा लहान मुलांच्या गोष्टी

katha,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

Bal Sanskar Katha | बालसंस्कार कथा मैत्री ( katha )  एका गावात दोन व्यापारी राहत होते एकाचे नाव माधव आणि दुसऱ्याचे नाव राघव असे होते एकमेकांचे खूप चांगले मित्र होते. दोघे खूप श्रीमंत होते. काही दिवसानंतर माधवला व्यापारात अपयश आल्याने कर्जात डुबू लागला आणि गरीब होतो. राघव कडमध्ये साठी धावून जातो. राघव खूप दयाळू मनाचा … Read more

Marathi Bodh Katha | मराठी बोधकथा तात्पर्य

Marathi Bodh Katha,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

Marathi Bodh Katha | मराठी बोधकथा तात्पर्य प्रामाणिक लाकुडतोड्या एका गावामध्ये एक लाकूडतोड्या राहत होता. लाकूडतोडून आपला संसार चालत होता. एके दिवशी तो झाड शोधत एका नदीकाठी गेला त्याला एक मोठे झाड सापडले तो त्या झाडावर फांदी तोडण्यासाठी चढला आणि फांदी तोडू लागला.अचानक त्याच्या हातातून कुऱ्हाड खाली नदीत पडली.त्याच्याजवळ दुसरी कुराड घेणे इतपत ही पैसे … Read more

Lahan Mulanchya Goshti | लहान मुलांच्या गोष्टी

Lahan Mulanchya Gosti | लहान मुलांच्या गोष्टी,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

Lahan Mulanchya Gosti | लहान मुलांच्या गोष्टी मुंगी व कबूतर  एका जंगलामध्ये एका मुंगीने नदीकिनारी आपले घर बनवले होते. दुपारच्या वेळी तिला खूप तहान लागल्यामुळे ती नेहमीप्रमाणे नदीवर पाणी पिण्यासाठी गेले. नदीमध्ये पाणी पीत असताना जास्त वादळ आल्यामुळे तिचा पाय घसरून ती पाण्यामध्ये पडली. जवळच्या झाडावर एक कबूतर बसले होते. आणि हे सगळे पाहिले व … Read more

भगवंताच्या नामातच खरे सुख (sukh) आहे.| Best Marathi Story

सुख ,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

भगवंताच्या नामातच खरे सुख (sukh) आहे. आपण या कथेतून पाहू. खूप वर्षा पृवीची गोष्ट आहे .एकदा एक महान साधू महाराज तीर्थटन करत असताना गावोगावी फिरत असताना. एका दूर च्या गावामध्ये गेले होते. साधू महाराजांना राहण्यासाठी ठिकाण शोधात होते. त्या गावाबाहेर एक मारुतीचे देऊळ होते.त्या ठिकाणी राहायचे  त्यांनी ठरवले व त्या देवळात साधू महाराज राहू लागले.गावातील बरेच … Read more

“खरंच सांगा गुरुजी (Guruji ) कोण कुठं चुकलं”

खरंच सांगा गुरुजी ,कोण कुठं चुकलं.........

एक अडाणी बापने  गुरुजी (Guruji ) ला विचारले “खरंच सांगा गुरुजी कोण कुठं चुकलं” खरंच सांगा गुरुजी (Guruji ),कोण कुठं चुकलं……… शाळेमध्ये पोरगं नेमकं काय शिकल ! कॉफ्या पुरवून शाळेच,काम तुम्ही खास केलं दहावीच पोर माझ,झट्क्यात पास केलं पोरासगट माझा,सत्कार जाहीर झाला गाजावाजा गावभर झाला,माझ्या सह शाळेचे नाव त्यान राखलं खरंच सांगा गुरुजी कोण कुठं … Read more

सवय मराठी कथा | habit marathi story

ऐकीचे बळ,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

सवय | habit marathi story एका माणसाने त्याच्या घरी एक पोपट पाळला होता. तो पोपट दिसायला खूप सुंदर होता . पोपट हा जन्मल्यापासून एका पिंजऱ्यात राहत होता .पोपटाला त्या पिंजऱ्याची सवय झाली होती. पोपटाला अगदी सवय प्रमाणे  खायला-पियाला वेळेवर भेटायचे. त्याला त्या माणसाने आपली भाषा शिकवून पोपट हा बोलका पोपट बनवला होता. पोपट बोलत असल्याने … Read more

एकीचे बळ | Best Moral Story

Moral Story,ऐकीचे बळ,शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

    एकीचे बळ  Best Moral Story          काही वर्षापूर्वी इंग्रजांचे राज्य होते. एका गावामध्ये एक दिवस काही तरी धर्मिक कार्यक्रम होता.त्या कार्यक्रमासाठी महिला व पुरुष हे सर्व मंदिरामध्ये आले होते .कार्यक्रम संपल्या नंतर पुरुष मंडळी आधी बाहेर पडले .स्रिया हि बाहेर पडत होत्या कि तिथे दोन इंग्रज आले ते दारू प्यायलेले … Read more

लक्ष्मी मराठी कथा (best lakshmi martahi katha)

शोधमराठी,शोध मराठी,Shodhmarathi

लक्ष्मी(lakshmi)कथा सदाचाराने लक्ष्मी (lakshmi) चा वास होतो.   best lakshmi martahi katha | लक्ष्मी मराठी कथा                              महाभारतकालीन एक सत्यदेव नावाचा राजा होता. तो नेहमी प्रमाणे लवकर उठून आपल्या राजवाड्याची पाहणी करत होता .तर त्याला एक सुंदर स्री त्याच्या राजवाड्यातून बाहेर पडताना … Read more